Úvod

zemné a búracie práce


 

VÝKOPY RÝH A JÁM
výkopy základov, pivnice, montážne jamy, čističky odpadových vôd a žumpy, regulácia potokov, obkopávanie vlhkých múrov a izolovanie.

ÚPRAVY TERÉNU
chodníky, rybníky, bazény, zrovnávanie, planírovanie a svahovanie, terasy a palisády, zavlažovacie systémy, odvodňovanie a drenážovanie, oporné múry, kaskády

PRÍPOJKY
voda, plyn, elektrika, telekomunikačné vedenia, optické káble, kanalizácie.

BÚRACIE PRÁCE

 

Prečo náš minibager?

+ VÝBORNÁ MANIPULÁCIA AJ NA ÚZKYCH PRIESTOROCH

Keď má minibáger stiahnutý podvozok na minimum, dokáže prejsť takmer cez 1 m širokú bráničku.

+ GUMENÉ PÁSY NEPOŠKODZUJÚ VAŠU ZÁHRADU

Nízka hmotnosť minibágra spolu s gumenými pásmi nepoškodzujú zámkovú dlažbu, trávniky a neostávajú po nich koľaje, ako po iných kolesových strojoch /napr. UNC/.

Minibáger zaťažuje podklad váhou len 0,47 kg/cm2

.

+ VYSOKÁ STABILITA AJ V NEROVNOM TERÉNE

Roztiahnutie podvozku umožňuje minibágru vysokú stabilitu v nerovnom a extrémnom teréne.

+ MALÝ VEĽKOSŤOU VEĽKÝ VÝKONOM

Ako jeden z mála strojov, minibáger dokáže kopať ryhu tesne popri múre, pričom stroj má inú polohu, ako samotná lyžica. Hovorí sa tomu, mimo osové kopanie.

 

Záhradná architektúra

návrh a realizácia záhrad

Stavebné práce

REKONŠTRUKCIE STAVIEB - novostavby, prístavby, nadstavby, byty, bytové jadrá

BETONÁRSKE PRÁCE - podkladové betóny, základy, spodné platne, deky, stlpy, nosníky, oporné steny, šalovanie a viazanie armatúry, prístupové komunikácie

MURÁRSKE PRÁCE - múry, potery, omietky, maľby, obklady, dlažby, plávajúce podlahy, sádrokartóny, izolácie, zatepľovanie, výmena zárubní, okien, dverí

 

Autodoprava

odvoz a dovoz sypkých materiálov: štrk, piesok, hlina, uhlie, suť, betón...

odvoz a dovoz stavebných materiálov: tehly, preklady, armatúry, drevo...

 

Palivo

Brikety drevené bukové